Stående fra venstre: Frank Werner Hansen, Poul Petersen, Ib Rasmussen, Kurt Engel,
John Nielsen, John Madsen, René Frimand, Niels Erik Bertelsen, træner.
Forrest fra venstre: Flemming, Børge Bang, Erik Petersen, Finn Andersen, Thorben Sørensen.
På billedet mangler Preben Friis.