Stående fra venstre: Kaj Rasmussen, formand, Palle Reimer, Per Nielsen, Jens Olsen,
Volmer Ejernæs, Ebbe Sørensen, Ole Jensen.
Forrest fra venstre: Preben Vintermark, Finn Jensen, Hans Top,
Per Jensen, Bent Rasmussen.