Stående fra venstre: Hans Schmidt, leder, Poul Hanse, Freddy Aabo, Svend Erik Christensen,
Knud Kristensen, Peter Lee Sørensen, Leo Nielsen, træner.
Forrest fra venstre: Carsten Hansen, Torben Nielsen, Søren Jensen,
Bjarne Larsen, Flemming Petersen, Søren Hansen.
På billedet mangler: Jan Lorentzen og Per Holger Hansen.