Stående fra venstre: Henry From, træner, Bjarne Korreborg, Ole Frikke, Steen Krarup,
Per Sloth, Bjarne Jensen, Ove Kejser, Gunner Lind, Arne Pedersen, formand.
Forrest fra venstre:Flemming Jensen, Flemming Johansen, Vagn Poulsen,
Erik Jelle Petersen, Birger Petersen, Poul Erik Pedersen.
På billedet mangler: Kjeld Svenningsen, Leif Johansen, Ole Larsen.