Stående fra venstre: Frode Svenningsen, klubformand, Bo Jensen, Peter Jensen,
Arne Nielsen, Kurt Brøndsted Hansen, Jørgen Jørgensen, Einar Olsen, træner.
Forrest fra venstre: Finn Stoustrup, Ib Roediger, Erik Olsen,
Claus Blach Petersen, Flemming Mortensen, Kaj Lykke.