Stående fra venstre: Lauritz Andersen, Finn Geertsen, Bent Schmidt Hnasen,
Holger Christensen, Kaj Rasmussen, Svend Pedersen, Leif Poulsen, Frode Asaa.
Forrest fra venstre: Poul Jensen, Jens Kjærby, Max Müller,
Peter Hagh, Knud Erik Christiansen.