Stående fra venstre: John Ekbom, leder, Ove Andersen, Günther Hoeck, Kjeld Petersen,
Ove Nielsen, Finn Petersen, Jørgen Sparre, Knud Petersen, Kurt Nilesen, Mario Astorri.
Forrest fra venstre: Ole Jørgensen, Egon Rasmussen, Bent Rasmussen, Poul Nilesen,
Mogens Jacobsen, Tage Jessen, John Nielsen, Hans Andersen.