Stående fra venstre: Finn Møller, Henrik Klint Petersen,
Erik Sparring, Mognes Machon, Ole Sørensen, Mogens Jensen, Gorm Jørgensen.
Forrest fra venstre: Ove Larsen, Bent Poulsen, Niels Jensen,
Jørgen Schou Christensen, Ib Kjøge.