Stående fra venstre. Poul E. Larsen, holdleder, Walther Richter, Mogens Haastrup,
Erling Nielsen, John Danielsen, Palle Hansen, Carlos Pinter, træner.
Forrest fra venstre: Palle Kähler, Arno Hansen, Finn Sterobo, Mogens Berg,
Mogens Engstrøm, Per Jacobsen.